English
学生发展
经济学院2019年度科研基金项目立项名单公示(公示期2018年12月7日-2018年12月9日)
发布日期:2018-12-07
申请人学号 申请人姓名
  2017000440   时英
  2017000050   潘高远
  2018000411   韩保庆
  2018000101   王治喃
  2017000016   孙立
  2017000436   吴迪
  2017000442   郝芮琳
  2017000443   陈志超
  2017000414   李靖
  2017000402   李洁
  2017000406   陈威
  2017000415   李晨
如有异议,请于公示期内与教务科联系。
人大经济论坛 rdjjlt.org 人大经济论坛 bbs.econ.ruc.edu.cn