English
同等学力
已通过国考、校考还缺院考成绩的学员请看此通知(20180102更新数据)
发布日期:2018-01-02

下列学员请注意:
  你们已通过国考和校考(题库课),还缺院考(非题库课)成绩,缺的原因大致为:没参加考试、不及格、卷子没判完。请上网 http://tdxl.ruc.edu.cn/cjcx/ 查询自己的成绩单。  

   因资格卡有效期的缘故,请务必于资格卡有效期结束前3个月补齐院考成绩(因为要预留老师判卷及研院审核时间)。请及时致电班主任查询具体情况,不及格和没参加考试的到学校来重考,来学校前先电约班主任。
  成绩单全满后由研究生院审核通过即生效可以进入论文写作阶段(最近一次研院核出成绩单时间为2018年3月20日),3月底本站将发布更新“成绩单生效学员名单及后续安排通知”,请注意查看并按要求操作)。因成绩单上最后一门成绩时间为学员一年半论文答辩有效期的起始点,所以请学员根据自身实际情况在研院审核成绩单之前补齐所缺院考成绩。  

  另:下表中没留手机号和变更手机号的学员要及时向班主任报备。  

序号

姓名

专业

联系电话

1

郭昭昭

城市经济学

186****9653

2

陈涛

城市经济学

136****2617

3

胡婷

城市经济学

186****6992

4

彭金阳

城市经济学

138****7972

5

曾祥誉

城市经济学

151****7225

6

王鹏智

城市经济学

182****0723

7

韩锡沙

城市经济学

186****3344

8

刘山

城市经济学

135****8235

9

张帆

城市经济学

155****8223

10

白雪

城市经济学

189****7007

11

孙丽超

城市经济学

137****0112

12

牛庆硕

城市经济学

189****4793

13

李慕

城市经济学

134****0181

14

李哲

城市经济学

137****7697

15

黄在壁

城市经济学

186****9989

16

吴春翔

城市经济学

180****6802

17

耿茗巍

城市经济学

134****4553

18

黄文强

城市经济学

158****8673

19

郑克寒

城市经济学

189****8905

20

王菲

城市经济学

156****7530

21

程昊

城市经济学

138****0553

22

王颖

区域经济学

138****9202

23

杨文静

区域经济学

132****8450

24

高凯

区域经济学

137****6778

25

况娟

区域经济学

158****4583

26

曹彦骁

区域经济学

186****4581

27

杜尊

区域经济学

138****8464

28

袁腾飞

区域经济学

151****3413

29

陈达

区域经济学

139****4828

30

褚鸿博

区域经济学

189****6702

31

贾静宇

区域经济学

189****0714

32

才宽

区域经济学

150****7973

33

刘畅

国际贸易学

138****7532

34

王璐

国际贸易学

183****7028

35

杨畅

国际贸易学

183****3656

36

高莹

国际贸易学

186****4070

37

叶喜挺

国民经济学

136****3156

38

倪跃龙

国民经济学

159****8676

39

温雅

国民经济学

186****0428

40

哈默

国民经济学

186****9439

41

孙志远

国民经济学

134****4504

42

吴垠

国民经济学

189****6703

43

李利军

国民经济学

131****1545

44

段越

国民经济学

138****7802

45

姚琳

国民经济学

138****2359

46

廖冰清

国民经济学

138****1945

47

魏书杨

国民经济学

158****6231

48

张晓丽

国民经济学

152****3126

49

屈梦超

国民经济学

133****9711

50

牛翌翀

国民经济学

183****6266

51

袁人杰

国民经济学

186****8635

52

张磊

国民经济学

189****3253

53

许斌斌

国民经济学

136****2966

54

王碧琪

国民经济学

188****8692

55

蒋欣

国民经济学

150****1618

56

张青

国民经济学

182****5287

57

张传波

国民经济学

150****8244

58

张静

国民经济学

135****2991

59

魏剑飞

国民经济学

183****9580

60

柴晓雪

国民经济学

152****3320

61

王舸

国民经济学

185****6850

62

王建旺

国民经济学

134****0320

63

邢进

企业经济学

138****0675

64

王德良

企业经济学

138****3117

65

李英慧

企业经济学

135****2067

66

郭谦

企业经济学

138****0216

67

王会

企业经济学

158****9332

68

余岩

企业经济学

138****2896

69

黄敏妍

企业经济学

135****1907

70

桓安

企业经济学

136****3054

71

诸玲

企业经济学

138****5762

72

张云白

企业经济学

135****9882

73

曹策

企业经济学

151****8736

74

颜秀文

企业经济学

138****9495

75

王明柱

企业经济学

186****2919

76

胡楠

企业经济学

152****0839

77

张园

企业经济学

131****0118

78

王婧

企业经济学

183****5050

79

陶菊华

企业经济学

159****7635

80

常桂先

企业经济学

189****1365

81

崔瑜

企业经济学

134****7982

82

张奕

企业经济学

136****6778

83

范智杰

企业经济学

139****5159

84

凌鹤

企业经济学

131****5887

85

刘浩博

企业经济学

135****3111

86

洪锦滨

企业经济学

139****7150

87

楼蓓蓓

企业经济学

137****7506

88

孙婕瑶

企业经济学

136****7413

89

谈竺

企业经济学

159****1212

90

王臻宸

世界经济

****

91

方宝成

世界经济

139****3741

92

钱嘉乐

世界经济

186****1484

93

盛文滔

世界经济

180****5871

94

陈丽冬

世界经济

139****6132

95

罗冰

世界经济

139****8547

96

郁维

世界经济

138****0711

97

王瑶

世界经济

135****2280

98

李双双

世界经济

185****5521

99

李韦卿

世界经济

156****9117

100

王任远

世界经济

158****5811

101

肖洁雯

世界经济

189****3311

102

吕宝

世界经济

185****9889

103

陶越凡

世界经济

139****0120

104

张鹏

世界经济

136****6519

105

黄晶莉

世界经济

152****1299

106

张立卫

世界经济

182****8708

107

熊颖

世界经济

180****6995

108

任鹏飞

世界经济

187****2200

109

康宁

世界经济

135****0200

110

郭超

世界经济

186****8715

111

张孟

世界经济

159****8055

112

颜嘉劲

世界经济

135****8200

113

沈晓丹

世界经济

150****4002

114

吴迪

世界经济

188****8128

115

陈璐

世界经济

159****9186

116

毛梦佳

世界经济

135****0725

117

华晓南

世界经济

177****2208

118

宋浩

世界经济

189****5951

119

顾瑾

世界经济

180****6990

120

于晓宁

世界经济

139****0504

121

刘平城

世界经济

153****8610

122

武晓星

网络经济学

136****1395

123

高珊

网络经济学

181****9939

124

李昕

网络经济学

188****2959

125

祁娟

网络经济学

138****0113

126

朱浩

网络经济学

152****0051

127

李冰

网络经济学

156****6032

128

孙大鹏

西方经济学

138****3105

129

苟高鸾

西方经济学

135****8800

130

徐晓阳

西方经济学

186****9224

131

潘舒

西方经济学

135****7316

132

曹国彦

西方经济学

135****6488

133

付梦园

西方经济学

186****6761

134

雷雷

西方经济学

138****1057

135

胡文学

西方经济学

186****8761

136

穆羽佳

西方经济学

138****7760

137

刘梦琪

西方经济学

182****9728

138

褚圆圆

西方经济学

186****2392

139

肖侃

西方经济学

182****3426

140

胡滨

西方经济学

135****0318

141

郝悦臣

西方经济学

186****6381

142

陈珊

西方经济学

151****0583

143

郑道芃

西方经济学

133****2986

144

赵俊宇

西方经济学

152****2247

145

王凯

西方经济学

135****1609

146

金小雪

西方经济学

138****5974

147

童晓晨

西方经济学

135****1409

148

姚一诺

西方经济学

135****1650

149

赵军

政治经济学

186****5054

 

人大经济论坛 rdjjlt.org 人大经济论坛 bbs.econ.ruc.edu.cn